Boek: Kwetsbare mensen, weg met hen - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud


Kwetsbare mensen,
weg met hen of toch niet?

Uitleg voorkant cover:

Onwankelbare en majestueuze bergen, die van geen wijken willen weten! Wie ervaart het figuurlijk niet in zijn leven...?
  Op de cover (en aan het begin van elk hoofdstuk) staan twee bergen symbool voor de verstandelijke beperkingen, lichamelijke handicaps en de vergankelijk- en sterfelijkheid van het menselijk lichaam; de arend met zijn sterke, machtige vleugels voor de Here God, Die ons waar nodig wil opvangen en dragen (Exodus 19:4); de regenboog voor Zijn eeuwige trouw en heerlijkheid (Openbaring 4:3).

Kwetsbare mensen...! Naar hun wereld wordt de lezer van dit driedelig boek meegenomen. In het bijzonder de wereld van kwetsbare mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking, de wereld van kwetsbare verpleeghuisbewoners en de wereld van kwetsbare mensen die in de terminale fase van hun leven zijn.
De achterkant van de cover vermeldt:
Kwetsbare mensen…’ (drie delen) is een fascinerend boek. Het heeft tot doel, dat met ‘andere’ ogen wordt gekeken naar kwetsbare mensen; in het bijzonder kwetsbare mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking, de kwetsbare verpleeghuisbewoners en kwetsbare mensen in de terminale fase van hun leven. Ook wordt aandacht besteed aan het kwetsbare ongeboren leven in de moederschoot.
De helderheid van het betoog heropent ogen en creëert bewustwording.
De rode draad in dit boek: de kwetsbare mens, zijn waarde, in het bijzonder gezien vanuit het licht van het evangelie van de Here Jezus.

Het boek is actueel, mede door de vermelde medisch-ethische ontwikkelingen. Eveneens is het boek geschiedkundig en heeft een pastoraal (herderlijk) karakter en reikt pastorale adviezen aan.
De tekst is prettig leesbaar en raakt regelmatig de lezer. Elk hoofdstuk kan afzonderlijk worden gelezen.

De gebeurtenissen zijn waar gebeurd. In verband met de privacy zijn de namen veranderd.

Een zeer waardevol boek (Arjen van Trigt, uitgever Boekencentrum).

ISBN 978-94-022-3971-3
Gebonden, pag. 535, prijs €33,-.
Uitgever: BC.BS
Te bestellen:

Ook verkrijgbaar in alle (evangelische) boekwinkels
en via internet.
Aad van de Sande vermeldt aan het slot van het door hem geschreven voorwoord:
'... Het omvangrijke boek 'Kwetsbare mensen, weg met hen of toch niet?' van Corry B. Brauckman, is indrukwekkend en rijk van inhoud. Ik wil dit boek dan ook van harte bij u allen aanbevelen. Het is een waardevolle hulp voor helpers  en een aanrader voor belangstellenden.'
 
Klik hieronder voor :
                              Deel 2
                              Deel 3
Terug naar de inhoud