Boek: De christelijke feesten - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Klik hieronder
om te lezen over:

  
  

     
      
ISBN 978-90-64511- 86-8
547 blz., ad. € 27,95
Te bestellen: Het Zoeklicht, Doorn - www.Zoeklicht.nl
                     Iedere Evangelische Boekwinkel

Inleiding
Waarom de christelijke feesten…? Wat is het nut, de zin en het doel van deze feesten…? Enkele vrije dagen…?!
Er zijn meer godsdiensten dan alleen het christendom. Kunnen we de feesten van de andere godsdiensten niet gaan vieren…? Of kan het christendom niet een paar feesten inleveren ten behoeve van de niet-christelijke feesten…?
Dit zijn zomaar een paar vragen, die bij sommige mensen leven. Het stellen van vragen neemt in ‘De oorsprong, achtergrond en betekenis van de christelijke feesten; een wonderbaar licht in de nacht’ een belangrijke plaats in.

Kerkelijk jaar
Onze agenda’s en kalenders geven, naar de Romeinse indeling van het jaar in maanden, het ‘burgerlijk’ jaar aan: 1 januari - 31 december. Daarnaast kennen we het ‘kerkelijk’ (liturgisch) jaar, dat bepaald wordt door de christelijke feesten en begint met de eerste adventzondag.
Het kerkelijk jaar wordt in twee periodes gesplitst. Een periode waarin de christelijke feesten plaatshebben: Advent - Trinitatisfeest en vervolgens een feestloze periode tot advent.
Omstreeks het jaar 1600 kreeg de vaste tijdsindeling voor de christelijke feesten de naam ‘het kerkelijk jaar'.

Feestvieren
Bij een feest - al dan niet met ernstige en/of serieuze elementen -wordt gedacht aan vrolijkheid, lekker eten, drank, muziek en dans. En bij de christelijke feesten…?

De christelijke feesten hebben een dankbaar, muzikaal, ernstig en serieus karakter, waarbij gezelligheid en een feestmaaltijd veelal niet ontbreken. Het zijn feesten van ‘binnenuit’, van gedenken (gaat dieper dan herinneren), aanbidden, liefhebben en verwonderen: ‘Here God, bent U zó!’
De christelijke feesten hebben Joodse wortels en worden gevierd ter ere van de Here God in de kerk/gemeente en thuis in het gezin. Naast het zich verheugen en verblijden over wat de Here God gegeven heeft, geeft men uiting aan warmte, liefde en genegenheid aan gezins- en familieleden, vrienden, kennissen en naasten.
Waar feest wordt gevierd, kan men zich extra alleen en verdrietig voelen; tranen worden zichtbaar.
De christelijke feesten zijn feesten, waar de levende God centraal staat. Niemand kan zo troosten en tranen drogen als Hij.

Klik hieronder voor:
Terug naar de inhoud