Kwetsbare mensen: Deel 1 - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
Inhoudsopgave
Voorwoord {door Aad van de Sande (blz. 12)}

De Here Jezus werd met ontferming over hen bewogen (blz. 15)

Het gebed dat verhoord werd (blz. 16)

Inleiding (blz. 17)


Deel I -  Barbara Bougainville en ons rugzakje

Hoofdstuk 1 - Wat een stumper (blz. 21)

Inleiding
Jaren later

Hoofdstuk 2 - De kunst van het luisteren (blz. 25)
Inleiding
Luisteren gaat niet vanzelf

Hoofdstuk 3 - Bagage (blz. 30)
Inleiding
Innerlijke bagage
Geestelijke bagage

Hoofdstuk 4 - De keerzijde (blz. 38)
Inleiding
De mens als een geestelijk, religieus wezen
De alleruniekste Persoon
De keerzijde: Het Woord van God is onvernietigbaar, het is eeuwig
De keerzijde: De Bijbel, het geopenbaarde en geïnspireerde Woord van God
De keerzijde: De Bijbel, uniek in zijn totstandkoming
De keerzijde: Het unieke karakter van de

Hoofdstuk 5 - Het zal u maar gebeuren (blz. 53)

Hoofdstuk 6 - Als kostbare diamantjes (blz. 61)
Inleiding
Wat zijn er een tranen
De reactie van de levende God

Hoofdstuk 7 - Liefde is ook lijden (blz. 73)
Inleiding
Al het lijden raakt eerst de Here God
Het meeste lijden wordt veroorzaakt
In deze gebroken wereld is liefhebben ook lijden
Het doel van het lijden

Hoofdstuk 8 - Contact zoeken met de Here God (blz. 88)
Inleiding
Waarom bidden
Wat is bidden
Wat bidden niet is
Het antwoord van de Here God op gebeden
Bidden, terwijl u niet kunt bidden
Terug naar de inhoud