Kwetsbare mensen: Deel 3 - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
Inhoudsopgave
Deel III - De pastorale zorg van kwetsbare mensen in de terminale fase

Hoofdstuk 17 - Wat is pastorale stervensbegeleiding? (blz. 389)  
Inleiding
Wat is pastorale zorg?

Hoofdstuk 18 - Het mensbeeld (blz. 398)
Deel 1 - Het begin
Deel 2 - De zondeval
Deel 3 - Het verlossingsplan van de Here God

Hoofdstuk 19 - De autonome mens (blz. 409)
Inleiding
Deel 1
De mondige, autonome mens en de medische ethiek
Deel 2
Medisch-ethische onderwerpen
Euthanasie
Palliatieve sedatie
Suïcide
Versterven
Voltooid leven

Hoofdstuk 20 - Leven als gave en als opgave (blz. 440)
Inleiding
Deel 1  
Leren denken, zoals de Here God denkt
Deel 2  
Pastorale zorg en medisch-ethische onderwerpen
Euthanasie
Suïcide of poging tot suïcide
Voltooid leven
Het aftakelingsproces
Palliatieve zorg

Hoofdstuk 21 - De mens die gaat sterven (blz. 457)
Inleiding
Deel 1 - Wat is sterven?
Deel 2 - De stervende en zijn onvermogen
Deel 3 - Sterven is geen vredig proces
Deel 4 - Sterven is geen passieve fase

Hoofdstuk 22 - De stervende en het evangelie (blz. 476)
De opstanding
De dood
De ongelovige stervende
De gelovige stervende
Het oordeel
Ja, maar

Hoofdstuk 23 - De pastorale stervensbegeleid(st)er (blz. 497)
Deel 1
De pastorale stervensbegeleid(st)er
Drie pastorale basis- of grondprincipes
De pastorale begeleider en zijn gevoelens
Pastorale stervensbegeleiding is meer dan zorg; het is een relatie
Communicatie
Deel 2
Toerusting en liturgische handelingen
Toerusting
Liturgische handelingen

Bijlagen (blz. 522)
Bijlage 1  - Een kwart van de zwangerschappen eindigt  wereldwijd in abortus
Bijlage 2  - Klassieke, medische ethiek: Eed van  Hippocrates

Waar vind ik? (blz. 525)

Geraadpleegde literatuur (blz. 528)

De schrijfster en haar boeken (blz. 531)


 
Terug naar de inhoud