Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz;
liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
   
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor april 2024:
Let op: Er is een strikvraag


Inleiding
Wegen die mensen op aarde zijn gegaan! De Bijbelquiz van april 2024 wil stilstaan bij Henoch. In de Bijbel staat weinig over hem geschreven. Wel staat er iets heel bijzonders over hem.

1. Henoch leefde voor de zondvloed. Van Adam af was
    hij het hoeveelste geslacht?
a. Het 5e geslacht
b. Het 10e geslacht
c. Het 12e geslacht

2. De eerste stad, die op aarde gebouwd werd, kreeg
    de naam ‘Henoch’. Wie was de bouwer van deze
    stad?
a. Kaïn
b. Nimrod
c. Henoch

3. Was de bouwer van de stad Henoch de vader of een
    direct familielid van Henoch waarvan
    geschreven staat, dat hij met God wandelde?
a. Ja

b. Nee                                          
c. Onbekend

4. Hoeveel jaar leefde Henoch op aarde?
a. 969 jaar
b. 538 jaar
c. 365 jaar

5. Welke boodschap profeteerde Henoch?
a. Het Koninkrijk van God komt op aarde
b. Bekeert u, want de Here God laat niet met Zich spotten
c. Zie de Here is gekomen om alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken en haar taal die zij tegen
    Hem spreken

6. Wat was er bijzonder aan Henoch?
a. Hij wandelde met God
b. Hij hoefde niet te sterven. De Here God nam hem van de aarde weg zonder dat hij stierf
c. Hij kreeg een teken van de Here God, dat niemand hem kon verslaan.

Overdenking:
‘Ik wil dood! Ik wil dood!’ We leven in een tijd, waarin deze doodwens menigmaal wordt geuit. Niet omdat men naar de dood verlangt, maar als noodkreet. Als uitkomst in een situatie die men om diverse oorzaken lichamelijk, innerlijk (psychisch) of geestelijk niet aankan.
Henoch! Van hem staat geschreven: ‘Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem weggenomen’ (Genesis 5:6). Ofwel: Henoch hoefde niet te sterven. Hij zag de dood of de schaduw van de dood niet. Wie zou daar niet intens naar verlangen?
In Psalm 68:21b staat: ‘Bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood’. De Here God is dan ook niet een beetje God, Hij is God! Hij kan wat geen mens kan: Eeuwig leven geven na de lichamelijke dood. Ziel en geest zijn niet stoffelijk en kunnen niet sterven.
De overwinning van de Here Jezus, Gods Zoon, over de dood vieren we in het bijzonder elk jaar met het Paasfeest. Hij Die dood geweest is, leeft! (Openbaring 1:18) Plaatsvervangend droeg Hij in Zijn lichaam onze zonden - ieder mens heeft vanaf zijn geboorte een zondenatuur - de dood, het graf in.
De liefde van de Here God en Zijn Zoon, de Here Jezus, is voor ons verstand niet te begrijpen, maar dat hoeft ook niet. De vraag is: ‘Wil(t) u/jij Zijn liefde, bewezen op het kruis van Golgotha, aanvaarden en eeuwig leven in eeuwige heerlijkheid ontvangen?
Kijk! De Here Jezus heeft Zijn hand, die het teken van Zijn kruisiging draagt, uitgestoken naar u/jou. Leg(t) u/jij in vertrouwen iw/jouw hand in Zijn Hand?

Antwoorden:     
1 = c. (Strikvraag 7e geslacht, 1 Kronieken 1:3, Judas, vers 14);
2 = a. (Genesis 4:17; 3 = b. (Genesis 4:17);
4 = c. (Genesis 5:23); 5 = c. (Judas, vers 25);
6 = b. (Genesis 5:24).

Reageren? Zie 'contact'

Terug naar de inhoud