Een kort kerst- verhaal/overdenking - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
Een kort kerstverhaal/overdenking
Een jongetje en de mevrouw van de dominee

Een jongetje van een jaar of vijf zag in de kamer van de mevrouw van de dominee, waar mama op bezoek was, een kerststal staan. Hij wilde zo graag bij de kerststal gaan kijken, maar dat durfde hij niet.
De mevrouw zag het jongetje steeds naar de stal kijken. ‘Kom maar’, sprak ze. ‘Dan gaan we samen even naar de stal kijken.’
Blij verrast liep hij naar de stal. Op zijn knietjes ging hij ervoor zitten.
‘Vind je het mooi?’ vroeg de mevrouw.
Het jongetje knikte. Verlegen sprak hij:
de mensen (figuren) kunnen dichter bij de Here Jezus staan.’
‘Doe het maar,’ sprak de mevrouw. Voorzichtig verschoof het jongetje de figuren.
Toen de mevrouw het figuurtje van een opa met zijn kleinzoon voor de voederbak (kribbe) plaatste, sprak het jongetje: ‘Nee mevrouw, nu kan ik het Kindje Jezus niet zien.’
En wij…? Laten ook wij niet voor de voederbak gaan staan en anderen het zicht op het Kindje Jezus ontnemen. Want in dit Kind komt Godzelf in Zijn eeuwige en onbegrensde liefde naar ons toe. De Bijbel zegt het zo:

Alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft
Johannes 3:16

Reageren? Zie contact

Terug naar de inhoud