Liefde en kennis - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
 
    Liefde voor en kennis van
    Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6).
    
   Toets uw/jouw Bijbelkennis:
Elke maand een nieuwe toets.
De toets voor december 2018:

Deze maand staan we stil bij het Kerstfeest.
Het woord ´kerst´ is de Germaanse vorm
voor Christus.
Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. Wanneer is het Kindje Jezus geboren?
   a. We weten het niet exact
   b. In de volheid van de tijd
   c. In de periode dat keizer Augustus regeerde
2. Welke profeet profeteerde 700 jaar voor de
    geboorte van het Kindje Jezus over Zijn geboorte?
a. Jesaja
b. Ezechiël
c. Zacharia
3. Engel Gabriël sprak tot Maria: '... u zult Hem de
    naam Jezus geven.' Jezus betekent: Hij Die Redt.'
    Wie of waarvan moest Hij redden?     
a. Het volk Israël van de Romeinen
b. De goddeloosheid
c. De zonden
4. Het Kindje Jezus ontving Goddelijk namen:
   Wonderbare Raadsman, Sterke God,
   Eeuwige Vader, Vredevorst, maar ook Immanuël. Wat
   betekent 'Immanuël'?
a. God is mijn Heelmeester
b. God is almachtig
c. God is met mij.

Opmerking: De liefde van God de Vader wordt zichtbaar in Zijn enige Zoon, de Here Jezus, geboren en gestorven voor u, jou en mij.

Antwoorden: 1 = a, b (Galaten 4:4) en c (Lucas 2:1) zijn goed,
                   2 = a (Jesaja 9:5), 3 = c (Matteüs 1:21),
    4 = c (Matteüs 1:23).
Terug naar de inhoud