Liefde en kennis - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
 
    Liefde voor en kennis van
    Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6).
    
   Toets uw/jouw Bijbelkennis:
Elke maand een nieuwe toets.
De toets voor januari 2019:

Deze maand staan we vooral stil, dat de Here Jezus
toen Hij klein was, naar de Tempel te Jeruzalem ging.
Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. Hoe oud was de Here Jezus toen Hij voor het eerst
    in de Tempel te Jeruzalem was?
   a. Acht dagen, voor Zijn besnijdenis
   b. Veertig dagen, voor zoals gebruikelijk was,
       aan de Here God te worden voorgesteld
   c. Twaalf jaar, voor het Paasfeest, feest van de
       Ongezuurde broden
2. Hoe vaak per jaar gingen de Joden in elk geval naar
    de Tempel te Jeruzalem om voor Gods Aangezicht
    te komen?
a. Onbekend
b. Drie keer
c. Zeven keer
3. Hoeveel dagen bleef de twaalfjarige Here Jezus
    na de viering van Pesach, het feest van de
    Ongezuurde broden, extra in de Tempel te
    Jeruzalem?     
a. Drie dagen
b. Vijf dagen
c. Zeven dagen
4. Waarom bleef de twaalfjarige Here Jezus deze
   dagen extra in de Tempel te Jeruzalem?
a. Uit nieuwsgierigheid
b. Uit ongehoorzaamheid
c. Om bezig te zijn met de dingen van God, Zijn
    Vader

Opmerking: De Here Jezus is de Zondeloze; Hij heeft
nooit gezondigd (1 Johannes 3:5b)

Antwoorden: 1 = b (Lucas 2:22-24, Leviticus 12:2, 3, 4 en 6),
                   2 = b (Exodus 23:14-16), 3 = a (Lucas 3:46),
    4 = c (Lucas 3:49b).
Terug naar de inhoud