Liefde en kennis - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
 
    Liefde voor en kennis van
    Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6).
    
   Toets uw/jouw Bijbelkennis:
Elke maand een nieuwe toets.
De toets voor november 2018:

We staan stil bij (koning) David.
Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. Wie was de vader van David?
a. Saul
b. Samuël
c. Isaï
2. De eerste drie koningen over Israël waren: Saul,
    David en Salomo.
    Hoelang regeerde elk van hen?
a. Twintig jaar
b. Dertig jaar
c. Veertig jaar
3. Welke stad veroverde koning David?     
a. Jeruzalem
b. Hebron
c. Jericho
4. Wie sprak dat de Here Jezus, de Zoon van David,
    in de toekomst zal zitten op de troon van David?
a. Abraham
b. Engel Gabriël
c. Niemand

Opmerking: In het Duizendjarig vrederijk zal de Here Jezus Koning zijn over de hele aarde en zitten op de troon van David (Zacharia 14:9, Lucas 1:32).

Antwoorden: 1 = c (1 Samuël 17:58),
                   2 = c (Hand.13:21; 1 Kron.29:26,27; 2 Kron.9:30),
                   3 = a (2 Samuël 5:6), 4 = b (Lucas 1:32)

Terug naar de inhoud