Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz,
want liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor september 2019:


Deze maand willen we stilstaan bij het bruiloftsfeest.
Want wat is er mooier en feestelijker dan een bruiloft?

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. Hoeveel dagen duurde (in het Oude Testament) een
   Joodse bruiloft?
a. Eén dag
b. Drie dagen
c. Zeven dagen

2. Op welke dag werd de bruiloft te Kana gevierd?
a. Op de 3e dag
b. Op de 4e dag
c. Op de 5e dag

3. In een gelijkenis spreekt de Here Jezus over de
    bruiloft zaal? Wat zegt Hij over deze zaal?
a. Draag zorg dat de zaal prachtig versierd is
b. Draag zorg dat de zaal vol genodigden is
c. Draag zorg dat de zaal vol genodigden is, die
    gekleed zijn met het bruiloftskleed4. De Here Jezus vertelt een gelijkenis over de wijze en dwazen maagden. De dwaze maagden ervaren?
a. De deur van de bruiloft zaal is gesloten
b. De deur van de bruiloft zaal blijft gesloten, ook al roepen wij: 'Heer, heer, doe ons open'
c. De deur van de bruiloft zaal blijft gesloten. Op haar roepen: ‘Heer, heer, doe ons open’, antwoordt de
    bruidegom: ‘ik ken u niet’

5. In de hemel wordt geen bruiloft gevierd (Matteüs 22:30). En toch wordt er in de hemel wanneer de Here
    Jezus het Koningschap aanvaardt een Bruiloft gevierd waar velen over dromen. Hoe heet deze
    bruiloft?
a. De bruiloft van de Grote Koning
b. De bruiloft van de Leeuw van Juda
c. De bruiloft van het Lam

Enkele opmerkingen:
Bij het blazen op de 7e bazuin wordt in de hemel het Koningschap van de Here Jezus op aarde uitgeroepen (Openbaring 11:15). Vervolgens gaan de oordelen van de Here God over de aarde en haar bewoners door. Deze oordelen zijn nodig. Al het onrecht dat op aarde plaatsheeft, kan niet blijven voortduren; er is een grens, een totdat…!
De Here Jezus grondvest Zijn koningschap op een gereinigde aarde en regeert met recht en gerechtigheid (Jesaja 9:6).

Na de opstanding uit de dood wordt er niet meer getrouwd (Lucas 20:34 en 35); in de hemel niet en op de aarde niet.
En toch wordt in de hemel ‘de bruiloft van het Lam’ gevierd (Openbaring 19:6 en 7). Deze bruiloft is zo ‘totaal anders’ dan wij met ons door de zondeval beperkt en verduisterd verstand kunnen bevatten.
Toch helpt de apostel Paulus ons ‘de bruiloft van het Lam’ enigszins te begrijpen. Hij toont ons de verhouding van de gemeente tot de Here Jezus Christus met het beeld van het huwelijk (2 Korintiërs 11:2, Efeze 5:25-32).
De bruiloft van het Lam geeft weer dat de liefde, trouw en gemeenschap tussen de Bruidegom, Koning Jezus Christus, en Zijn bruid nooit verbroken zal kunnen worden; zij is eeuwigdurend!
Zijn Bruid zijn allen die Hem op aarde door alle eeuwen persoonlijk hebben liefgehad, zowel in blijde, moeilijke, als droeve dagen; liefde is ook lijden!
Behoort u/jij onder hen, die gerekend mag worden tot Zijn Bruid?

Antwoorden:
1 = c (Richteren (Rechters) 14:12), 2 = a (Johannes 2:1),
3 = c (Matteüs 22:1-12; in het bijzonder de verzen 10b en 12),
4 = b (Matteüs 25:10b-12); 5 = c (Openbaring 19:6 en 7).


Terug naar de inhoud