Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz,
want liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor februari 2020:
Let op: Er is een strikvraag


Deze maand viert het volk Israël het 'Nieuwjaar van de bomen - Toe Bisjwat’ (zie tab: Boek: Leren door vragen, Nieuwjaar van de bomen).
Aandacht en zorg voor de natuur, waaronder bomen, zijn belangrijk. Het vraagt in de eerste plaats om bewust zijn, betrokkenheid en ogen die willen zien.
De quiz van deze maand heeft enkele vragen over ‘bomen’.

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. Welke boom wordt het eerst in de Bijbel genoemd?
a. De boom van kennis van goed en kwaad
b. De vijgenboom
c. De amandelboom

2. Nadat Adam en Eva hadden gegeten van de vrucht
    van de boom van kennis van goed en kwaad stierven
    zij geestelijk. Zij waren niet meer bekleed met de
    heerlijkheid van de Here God, maar naakt. Hun
    naaktheid bedekten zij met bladeren van een boom.
    Maar van welke boom?
a. De vijgenboom
b. De amandelboom
c. De palmboom

3. Wanneer mag men in Israël voor het eerst eten van de vruchten van een geplante vruchtboom?
a. In het eerste jaar
b. In het derde jaar
c. In het vijfde jaar

4. Welke herder deed onder meer takken van amandelbomen in de voedselbakken van het vee?
a. Jacob
b. Mozes
c. David

5. Hoe werd in Israël iemand gezien, die voor straf hing aan het hout (paal, kruis)?
a. Als een oproerkraaier
b. Als een moordenaar
c. Als een door de Here God vervloekte

6. Is het mogelijk dat er een periode op aarde komt, dat mensen de leeftijd van bomen kunnen
    bereiken?
a. Ja, als de mens voldoende is geëvolueerd
b. Ja, in het Duizendjarig Vrederijk
c. Nee, dit is een utopie

Enkele opmerkingen over ‘de amandelboom’:
Het ‘Nieuwjaar van de bomen’ valt in Israël midden in de regen- en wintertijd. Dit jaar, het Joodse jaar 5780, zondagavond 9 februari tot maandagavond 10 februari 2020.
In deze periode slapen de bomen in Israël. Ze lijken dor en dood. Eén boom vormt een uitzondering: de amandelboom. Deze boom is al ontwaakt en kan al in prachtige bloesemtooi staan.
In Israël wordt deze boom de ‘wakende boom’ genoemd. Hij is wakker en waakt totdat de andere bomen, op hun tijd, ontwaken.
Omstreeks het jaar 628 voor Christus vroeg de Here God aan zijn nog jeugdige dienaar, de profeet Jeremia: ‘Wat ziet u, Jeremia?’
‘Een amandeltwijg’, antwoordt Jeremia.
De profeet hoort de Here God zeggen: ‘Ik waak over Mijn Woord, om dat te doen’ (Jeremia 1:11 en 12).
Het leven kan dor en dood lijken. En toch is er een uitzondering: Het Woord van de Here God. Zijn Woord is niet dor en dood, maar vol leven (Psalm 119:25). Nauwlettend ziet Hij toe, dat ‘alles’ wat in Zijn Woord staat geschreven op Zijn tijd en wijze in vervulling gaat. Slapen en sluimeren kan Hij niet (Psalm 121:4).
Laten we wakende zijn. Elke dag brengt ons dichterbij de wederkomst van de Here Jezus. Wat een gebeuren zal dat zijn! Ziet u (jij) er ook zo naar uit…?


Antwoorden:
1 = Strikvraag*;  2 = a (Genesis 3:7); 3 = c (Leviticus 19:23-25);
4 = a (Genesis 30:37); 5 = c (Deuteronomium 21:23, Galaten 3:13);
6 = b (Jesaja 65:20-23).

Noten:
* De eerste boom in de Bijbel genoemd is 'de boom van het leven' (Genesis 2:9)

Reageren? Zie contact


Terug naar de inhoud