Christelijke feesten: Uit dit boek - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

K E R S T F E E S T

Vrede op aarde! Een utopie?
’t Was nacht, als het Kindje Jezus in Betlehem, in een stal (grot) werd geboren. Zijn wieg was een harde houten voederbak (kribbe) voor dieren, gevuld met stro. Met andere woorden: de geboorte van het Kindje Jezus was onaanzienlijk. En toch...!

Aangekondigd…! Zoals nooit heeft plaats gehad
Buiten in de velden van Betlehem waren herders. Terwijl zij de wacht hielden bij hun kudde schapen (Lucas 2:8), zijn zij plotseling getuige van een adembenemende gebeurtenis.
  Een engel van de Here God stond opeens bij hen, waardoor de heerlijkheid van de Here God hen omstraalde met hemels licht, glorie en heerlijkheid (Lucas 2:9). De engel sprak onder meer tot hen:
 
‘U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David(Lucas 2:11).
  
De engel was nog maar nauwelijks uitgesproken of de transcendente (onzichtbare) wereld van de Here God werd voor hun ogen nog meer een zichtbare realiteit. Want zie…! Engelen…! Geen vijf, tien of twintig, maar een grote legermacht van engelen was bij de engel…!
  Vol eerbied en ontzag keken de herders naar hen. ’t Was onbeschrijflijk indrukwekkend. Nooit hadden zij zoiets adembenemends gezien. Wat een hemels licht, heerlijkheid en glorie…!
  De herders zagen niet alleen de transcendente wereld van de Here God, ze hoorden de grote hemelse legermacht van engelen de Here God loven met de woorden:
 ‘Ere zij God!
  Hoor! Nu hadden de engelen het over vrede.
‘Vrede op aarde bij mensen des welbehagens’ (Lucas 2:14).

Vervolgens zweefde de grote legermacht van engelen hoger en hoger. Ze gingen een hemelpoort binnen… De hemelpoort bij de velden van Betlehem sloot zich. Het was weer donker. En toch…, het universum sprak. Want zie, een ster…! (Matteüs 2:2)  
  Nog nooit is een geboorte van een prinsesje of prinsje zó aangekondigd. Alleen God de Vader maakte op deze wijze de geboorte van Zijn Zoon, het Kindje Jezus, bekend. Hij is geboren niet als prins, maar als Koning (Matteüs 2:2a).
  De herders en allen die er later van hoorden moeten diep onder de indruk zijn geweest. En u (jij)…?

Vrede op aarde een utopie?
Velen hebben zich door de eeuwen heen afgevraagd, soms vol twijfel en/of met intense boosheid: ‘Waar blijft ‘de vrede’ op aarde…?’ En toch: vrede op aarde is geen utopie, maar toekomstige werkelijkheid, de tweede advent.
  Niet de machtige Romeinse keizer Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus of wie dan ook, maar het Kind in de kribbe, Zoon van God en Zoon van de mensen, is de ware Vredevorst (Jesaja 9:5). Hij zal over de hele aarde vrede brengen. Niet bij Zijn eerste komst, maar bij Zijn tweede komst in grote macht en heerlijkheid. De volken zullen de oorlog dan niet meer leren. De oorlogsindustrie zal failliet gaan (Jesaja 2:4, Micha 4:3). Er heerst vrede op aarde.
  Maar er is meer. Er staat geschreven dat de engelen de Here God eerden met de woorden: ‘Vrede op aarde bij mensen des welbehagens.’ De Here God heeft geen behagen in de dood van de mens (2 Petrus 3:9b). Bij Zijn eerste komst bracht de Here Jezus ‘vrede met God’ door Zijn Bloed, gestort op het kruis van Golgotha (Kolossenzen 1:20a). Want de Here God heeft bepaald: zonder bloedstorting is er geen vergeving (Leviticus 17:11, Hebreeën 9:22). De vrede van de Here Jezus, ook als het donker (nacht) om ons heen is en ons hart huilt, kunnen we reeds nu ervaren. Zijn vrede overstijgt ‘alles’!
            
Eenzaam
Wie zich (met het Kerstfeest) eenzaam voelt en denkt: niemand denkt en/of geeft om mij…?! De Here God denkt aan u (jou). De hemel ging open in de nacht van ons bestaan. Een engel sprak: ‘U is heden de Heiland geboren.’ ‘U’ dat is heel persoonlijk. ‘Heden’, dat was toen, maar ook vandaag. Dat is nu…!
  In de geboorte van Zijn Zoon, het Kindje Jezus, krijgt Gods Liefde een gezicht. Hij heeft u (jou) lief…!   

Een gezegend Kerstfeest  

Reageren? Zie contact

Terug naar de inhoud