Christelijke feesten: Uit dit boek - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Kerstfeest 2022

God kwam naar de mens, als mens...
Het doel van Zijn komst
God werd mens! Daarentegen wil de mens graag als God zijn…! ‘U zult als God zijn’ (Genesis 3:5b) is de oudste religie.
God werd mens en kwam naar de aarde, maar niet om een fantastisch beroep met koninklijke eer en aanzien uit te oefenen. Daar hoefde Hij geen mens voor te zijn, Hij is immers God. De heerlijkheid en de glorie van de hemel is Zijn deel. Engelen bewijzen Hem eer, glorie en aanbidding.
God kwam in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, naar deze gebroken wereld, die bloedt uit ontelbare wonden, niet om Zich boven de mensen te plaatsen noch om te heersen, maar om te dienen, te redden en leven te schenken. Leven dat niet kapot kan: eeuwig leven! Hij kwam als ‘de lijdende Knecht’ des HEREN, want Hij heeft lief, eeuwig en onbegrensd.

Klein willen zijn
Het is aan de liefde eigen om zich klein te willen maken, klein te willen worden. Bijvoorbeeld een moeder maakt zich klein als ze zich buigt om haar baby’tje uit zijn wiegje (bedje) te halen. Eveneens maakt ze zich klein door bij haar peuter, kleuter op haar hurken te gaan zitten; ze is dan op gelijke hoogte met haar kind.
In Zijn eeuwige, onbegrensde liefde maakte de Here God Zich klein in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde op de meest kwetsbare manier: als een baby’tje, klein, hulpeloos en afhankelijk. Misschien sliep het Kindje Jezus wel (eens) met Zijn duimpje in Zijn mondje…
In Zijn Goddelijke almacht, grootheid en liefde wilde de Here God in Zijn enige Zoon alle stadia van het mens zijn doormaken: baby’tje, peuter, kleuter, tiener, puber, Bar mitswa, jong volwassene en volwassene, maar zonder zonde (l Johannes 3:5b).
Een kind dat nooit stout is…?! Een puber die nooit tegen de draad in is…?! Nee, dat is niet schijnheilig, niet abnormaal, etc. Integendeel. Zó heeft de Here God de mens bedoeld! Hij heeft de mens geschapen naar Zijn beeld (Genesis 1:27), dat wil zeggen: met verstand, gevoel, een wil en zonder zonde.

Een menselijk lichaam
De Here God nam in Zijn geliefde Zoon (Matteüs 3:17; 12:18; 17:5) een menselijk lichaam aan, met menselijke eigenschappen. De Here Jezus kende onder andere: vermoeidheid (Johannes 4:6), dorst (Johannes 19:28), verdriet (Johannes 11:35) en eenzaamheid (Matteüs 26:56), maar ook blijdschap (Johannes 15:11) en vreugde (Johannes 2:1-11). Hij werd timmerman (Marcus 6:3), evenals Zijn pleegvader Jozef (Matteüs 13:55a).  
Als leerling-timmerman zal Hij best wel eens op Zijn duim hebben geslagen. In plaats van ‘krachttermen’ te uiten (Jesaja 42:2), zal Hij heel menselijk ‘au! Verdraaid nog aan toe, au!’ geroepen hebben.
De Here Jezus werd volledig mens, om de mens onder meer in elke situatie van zijn leven te kunnen begrijpen, ondersteunen en te helpen, maar zonder zonde (2 Korintiërs 5:21).
Niet vergeten mag worden: door de incarnatie van Gods Zoon wordt het menselijk lichaam op een bijzondere wijze geëerd.

Aan God gelijk en toch
De apostel (zendeling) Paulus geeft in zijn brief aan de Filippenzen een korte, maar indrukwekkende samenvatting van het Kerstfeest. Eerst schrijft hij hoe hoog verheven de Here Jezus is: ‘…in de gestalte Gods zijnde. Aan God gelijk…’ En vervolgens: ‘Hij heeft Zichzelf ontledigd’ (Filippenzen 2:6 en 7a), dat wil zeggen: Zijn Godheid, heerlijkheid en al Zijn glorie legde Hij af.

Iedereen mag komen
Een kindje, een baby’tje, ontwapent mensen (van kritiek, eerzucht, hoogmoed, etc.), draagt geen masker en roept gevoelens op van zachtheid, tederheid en liefde. Een kind heeft toekomst. Hoeveel te meer het Kindje Jezus! Bij Hem - Zoon van God en Zoon des mensen - kan en mag iedereen komen, niemand uitgezonderd. Dit kan door gebed; bidden is praten met Hem.
Het Kindje Jezus werd geboren in de nacht. En in uw (jouw) hart…? Is Hij daar al geboren…?

Reageren? Zie contact


Terug naar de inhoud