Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
Bemoediging, troost en kracht
      vanuit de BIJBEL
 
Elke dag een Woord uit de Bijbel.
Het Woord van de Here God voor vandaag:

'(...) en te kennen de liefde van Christus,
die de kennis te boven gaat,
opdat u vervuld wordt tot alle volheid  Gods'

Efeziërs 3:16\9


In deze coronatijd geven we elkaar geen hand.
Wel kunnen we voor elkaar onze handen vouwen
en gelovig in gebed ons vertrouwen stellen in de levende God.

In gebed mogen we schuilen bij de Here Jezus, Hij is met ontferming bewogen en roept: KOMT TOT MIJ!'
(Nahum 1:7b, Matteüs 14:14; 11:28))
Laten we ook bidden of Hij het coronavirus een halt wil toeroepen (wil doven),
voor wijsheid voor het vinden van een vaccin of een medicijn,
voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
en voor genezing voor allen, wereldwijd, die door het virus zijn getroffen.
'Het gebed van een rechtvaardige vermag veel' (Jacobus 5:16b).

Reageren ? Zie contact
_______________________________________________________________________________________________

Hartelijk welkom op de site van Corry B. Brauckman

Het is fijn om u/jij, die nu mijn website bezoekt, te groeten met een bemoediging en/of een woord van troost of van kracht vanuit de Bijbel.
  Het Woord van de Here God is, zoals voor velen wereldwijd, ook voor mij belangrijk. Meer weten over de Bijbel? Klik op 'De Bijbel'.
  Wie ik ben? Klik op 'Hoe het begon'.
 Nog even dit: Waarom zijn zij, die gezond zijn, gezond? Is het om anderen, die niet gezond zijn, een beetje te helpen?  Reageren? Zie contact.

Waarom deze site?
Om u/jou iets te laten zien van het Woord van de Here God, mijn boeken en het nieuwe Jeruzalem
Jeruzalem! Hoogst actueel! Maar... de apostel Johannes, door de wrede Romeinse keizer Domitianus verbannen naar het eiland Patmos, zag 'een nieuw Jeruzalem!'
  Johannes op Patmos schreef...! Hij schreef het Woord van de Here God, vermeld in het Bijbelboek Openbaring.
  Niet te vergelijken en toch...! Ook ik schrijf! Enkele studieboeken die de Bijbel, het Woord van de Here God, als basis hebben.
  Het doel van deze site: u/jou iets te laten zien van de Bijbel, ook via de kerst- en paasviering en de quiz 'Liefde en kennis'. Maar ook om u/jij kennis te laten maken met mijn (studie)boeken. Een kort verhaal en de zegenbede mogen niet ontbreken.
De tekening die u/jij hier ziet van Johannes op Patmos, is een gedeelte van een oude plaat. Mijn oma Brauckman (1883-1977), naar wie ik vernoemd ben, bewaarde deze plaat. Niet zo vreemd, haar moeder, mijn over-oma Webber-Slok (1857-1948), geloofde overeenkomstig de Bijbel in de wederkomst van de Here Jezus en het nieuwe Jeruzalem. In haar woonplaats Leiden ging zij 's zondags altijd trouw naar de kerk/gemeente waar aandacht werd besteed aan de wederkomst van de Here Jezus en het nieuwe Jeruzalem. Ofwel: de Maranatha boodschap.
  De originele plaat van mijn oma Brauckman heeft mijn broer, zelf heb ik een kopie.

Meer weten over familie Brauckman? Zie tab: Hoe het begon, bij 'Wetenswaardigheden over...'

Reageren:

© Maart 2020, Corry B. Brauckman
Terug naar de inhoud