Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
Woorden uit de Bijbel
 
Voor deze week

'... opdat Hij u geve,
naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden
door zijn Geest in de inwendige mens'

Efeziërs 3:16
Meer weten van de Bijbel...? Klik hier
                  _____________________________________________________________________________________

Hartelijk welkom op de site van Corry B. Brauckman
Boeken en het nieuwe Jeruzalem

Jeruzalem! Hoogst actueel! Maar... de apostel Johannes, door de wrede Romeinse keizer Domitianus verbannen naar het eiland Patmos, zag 'een nieuw Jeruzalem!'

Johannes op Patmos schreef...! Hij schreef het Woord van de Here God, vermeld in het Bijbelboek Openbaring.
  Niet te vergelijken en toch...! Ook ik schrijf! Enkele studieboeken die de Bijbel, het Woord van God, als basis hebben. Het doel van deze website: u (jou) iets te laten zien van de Bijbel en kennis te laten maken met mijn (studie)boeken.
  De tekening die u (jij) hier ziet van Johannes op Patmos, is een gedeelte van een oude plaat. Mijn oma Brauckman (1883-1977), naar wie ik vernoemd ben, bewaarde deze plaat. Niet zo vreemd, haar moeder, mijn over-oma Webber-Slok (1857-1948), geloofde overeenkomstig de Bijbel in de wederkomst van de Here Jezus en het nieuwe Jeruzalem. In haar woonplaats Leiden ging zij 's zondags altijd trouw naar de kerk/gemeente waar aandacht werd besteed aan de wederkomst van de Here Jezus en het nieuwe Jeruzalem. Ofwel: de Maranatha boodschap.
  De originele plaat van mijn oma Brauckman heeft mijn broer, zelf heb ik een kopie.

Reageren:

© 28 maart 2018, Corry B. Brauckman
Terug naar de inhoud